Man sträcker ut armarna och blickar ut över en äng

Mental tränare och livscoach i Kalmar

Sedan starten har jag hållit kurser, föredrag och seminarier inom mental coaching och NLP coaching i större delar av Sverige. Jag har arbetat som mental tränare för allt från organisationer och föreningar till olika former av företag och institutioner samt idrottslag och klubbar.

Jag arbetar som mental tränare och livscoach på både individuell nivå samt för hela idrottslag eller företag. Jag har lång erfarenhet av både undervisning och mental coaching. Jag håller föreläsningar på allt från 30 minuter till heldagars seminarier och kurser som sträcker sig över flera månader.

Under mina föreläsningar fokuserar jag på mental coaching och positivt tänkande med hjälp av NLP coaching där jag både tittar på vad man kan åstadkomma på individnivå mn även på hur man bygger lyckade team. Jag håller även kurser inom stress och konflikthantering.

Då jag har lång erfarenhet inom mitt område kan jag enkelt anpassa mina föreläsningar precis efter ert företag eller förenings behov och målsättningar. Jag har även färdiga koncept för kickoffer och andra former av arrangemang.

Urval av kunder jag jobbat med

Arbetsförmedlingen logo
ADtranz logo
CA Fastigheter logo
Glamox logo
IFK Kalmar logo

Urval av utbildningar inom coaching & mental coaching

Prestationsutveckling genom mentala processer (90 hp)
Pedagogik (75 hp)
Mental träning (15 hp)
Specialkurser däribland retorik
Licensierad NLP Coach
Diplomerad & certifierad coach ICF (International Coach Federation)

Har du funderat på?

– Det är ditt förhållningssätt till det du ska göra som styr hur du upplever det, om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.

– Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv!

– Notera vilka ord du använder; Ofta är det så att själva ordvalet i sig hindrar dig eftersom det föder så många negativa tankar!

– Samma tänkande som fört dig dit du just nu befinner dig kommer inte att föra dig dit du vill komma.